خانواده ساید لایت

  سری پنل های بزرگ اکسترود  

سری پنل های بزرگ اکسترود

اکسترود(Extrude) فرایند تغییر شکل آلومینیوم است که در آن بلوک فلزی (بیلت) آلومینیوم در اثر اعمال فشار از قالبی با سطح مقطع کوچکتر عبور می کند. در واقع اکستروژن فرایند متراکم سازی غیر مستفیم است. در این روش ابتدا بلوک آلومینیومی تا دمای حدود 500 درجه حرارت سانتیگراد حرارت داده شده و سپس تحت فشار بسیار بالا با عبور از یک قالب با شکل مشخص، پروفیل به صورت شاخه ای تولید می گردد. با توجه به شکل و اندازه پنلهای بزرگ، این روش بهترین گزینه برای تولید بدنه این سری پنل می باشد.انتقال حرارت مطلوب ، امکان تولید با اشکال مختلف هندسی و قابلیت ایجاد پرداخت های گوناگون روی بدنه از مزایای استفاده از این روش در تولید بدنه پنل خواهد بود.

کاربردها

فروشگاه ها و مجتمع های تجاری
بیمارستان ها و هتل ها
ساختمان های اداری و مسکونی مشخصات فنی سری پنل های بزرگ اکسترود 

تنوع محصول

پنل بزرگ مربع اکسترود

12 وات
900 لومن

پنل بزرگ مستطیل اکسترود

24 وات
1900 لومن

پنل بزرگ مربع اکسترود

40 وات
4000 لومن

پنل بزرگ مستطیل اکسترود

40 وات
4000 لومن

پنل بزرگ مستطیل اکسترود

72 وات
5800 لومن