خانواده اسپات

  سری فیکسچرهالوژن  

سری فیکسچرهالوژن

کاربردها

نورپردازی داخلی
ویترین فروشگاه ها
گالری ها مشخصات فنی سری فیکسچرهالوژن 

تنوع محصول

فیکسچرهالوژن

8 وات
670 لومن

فیکسچرهالوژن

10 وات
800 لومن