خانواده بک لایت

  سری دورشیشه  

سری دورشیشه

کاربردها

فروشگاه ها و مجتمع های تجاری
بیمارستان ها و هتل ها
ساختمان های اداری و مسکونی مشخصات فنی سری دورشیشه 

تنوع محصول

سری دورشیشه

6 وات
450 لومن

سری دورشیشه

12 وات
900 لومن

سری دورشیشه

18 وات
1350 لومن

سری دورشیشه

24 وات
1800 لومن